Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

BHXH tỉnh Nghệ An cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mới có mã vạch hai chiều


Từ ngày 15/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An phát hành thẻ BHYT theo cấu trúc mới có mã vạch hai chiều.

bhyt-moi-nghe-an-co-ma-vach-2-chieu

 

Người có mã thẻ BHYT theo cấu trúc mới, có mã vạch hai chiều do BHXH tỉnh Nghệ An cấp. Khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở KCB BHYT vẫn được đảm bảo quyền lợi BHYT theo mức hưởng tương ứng mã đối tượng của người tham gia BHYT.

BA. Quốc Huy
Giám đốc Dịch vụ khách hàng

 * Tham khảo thêm:

-    Đối tượng - mức hưởng bảo hiểm y tế 2016 – áp dụng từ ngày 01/05/2016

-    Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế kể từ ngày 01/01/2015

-    Mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 2016


 * Nguồn:

-    Công văn số 1006/BHXH-GĐ1, ngày 21/07/2016 về việc cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mới, có mã vạch hai chiều của BHXH Tỉnh Nghệ An.

-    Quyết định số 1351/QĐ/BHXH, ngày 16/11/2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT

-    Công văn số 1140/BHXH-CST của Tỉnh Nghệ An, ngày 01/07/2016 về việc cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mới, có ãm vạch hai chiều.


Your Chat Plugin code