Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Thực hiện chuyển tuyến và hẹn tái khám BHYT khi đi khám thai tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT


Thực hiện chuyển tuyến và hẹn tái khám BHYT khi đi khám thai tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT

chuyen-vien-bhyt-khi-kham-thai

Người có thẻ BHYT khi thực hiện khám thai định kỳ tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu không có chuyên khoa sản thì được cấp giấy chuyển tuyến lên các bệnh viện có chuyên khoa sản và sẽ được giải quyết quyền lợi BHYT cho đến hết thai kỳ trong năm Dương lịch nếu người đi khám có giấy chuyến tuyến ghi rõ lý do chuyển tuyến là: “Khám thai định kỳ và sanh”.BA. Quốc Huy
Giám đốc Dịch vụ khách hàng

 * Tham khảo thêm:

-    Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế kể từ ngày 01/01/2015

-    Quyền lợi và thủ tục chuyển tuyến khi khám chữa bệnh BHYT 2016

-    Đối tượng - mức hưởng bảo hiểm y tế 2016

-    Đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 2016

-    Những điều cần biết về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Y khoa Phước An.

-    Lợi ích khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Y khoa Phước An


 * Nguồn:

-    Công văn số 1602/BHXH-NVGĐ1 ngày 21/10/2016 của Bảo hiểm Xã hội TP.Hồ Chí Minh về việc chuyển tuyến và hẹn tái khám BHYT khi đi khám thai.


Your Chat Plugin code