Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Đối tượng - mức hưởng bảo hiểm y tế trước 01/01/2015


Hệ thống bảo hiểm y tế Việt Nam trước 01/01/2015 phân chia người tham gia bảo hiểm y tế theo 34 mã đối tượng với 7 mức hưởng bảo hiểm y tế khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, căn cứ trên đó chúng ta sẽ biết các mức hưởng bảo hiểm y tế do Nhà nước chi trả như 80%, 95%, 100% và các mức đồng chi trả tương ứng như 20%, 5%, 0%

- Tất cả các mã đối tượng sẽ được nhà nước thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến (đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế) trong các trường hợp:

  • Chi phí 1 lần khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhỏ hơn 15% mức lương cơ sở;
  • Khi thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại đơn vị y tế tuyến xã.

- Ngoài các trường hợp nêu trên, khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến (đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế), người tham gia bảo hiểm y tế sẽ có 7 mức hưởng quyền lợi cho một lần điều trị 1 như sau:

Bảng 1: Bảng danh mục mã đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế trước 01/01/2015


BA. Jerry Quan
Giám đốc Chăm sóc khách hàng

* Tham khảo thêm:

- Đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế 2015
- Đối chiếu thay đổi mức hưởng bảo hiểm y tế trước và sau 01/01/2015
- Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế 2015
- Lợi ích khi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Phước An

* Nguồn:
- Quyết định số 1071/QĐ-BHXH, ngày 01/09/2009, về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế 

* Chú thích:
- 1 Quyết định số 1071/QĐ-BHXH, ngày 01/09/2009, điều 2


Your Chat Plugin code