Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 2016


Tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH, ngày 16/11/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hệ thống bảo hiểm y tế đã điều chỉnh bổ sung thêm 1 mã đối tượng cho người tham gia bảo hiểm y tế là mã PV dành cho Người phục vụ người có công với cách mạng, bao gồm: người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình, người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên ở gia đình; người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình, mã đối tượng này thuộc nhóm 3 là nhóm do ngân sách Nhà nước đóng tiền mua bảo hiểm y tế.

Vậy kể từ 01/01/2016, hệ thống bảo hiểm y tế Việt Nam sẽ có 43 mã đối tượng thuộc 5 nhóm tham gia bảo hiểm y theo liệt kê tại bảng 1 như sau:

Bảng 1: Danh mục mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế từ 01/01/2016

BA. Jerry Quan
Giám đốc Chăm sóc khách hàng

* Tham khảo thêm:

Mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 2015
Đối tượng – mức hưởng bảo hiểm y tế 2016

* Nguồn:
- Quyết định số 1351/QĐ-BHXH, ngày 16/11/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT, điều 2 


Your Chat Plugin code