Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Ban chỉ đạo biên soạn Dược thư quốc gia Việt Nam


 

BAN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM

(Theo Quyết định số 942/1998/QÐ-BYT ngày 14/4/1998

và Quyết định số 1101/QÐ - BYT ngày 12/4/2000 của Bộ trưưởng Bộ Y tế)

 

           

1.      GS.TSKH. Trương Công Quyền, Cố vấn ban chỉ đạo

2.      PGS.TS. Lê Văn Truyền, Trưởng Ban

3.      GS.TS. Lê Ngọc Trọng, Phó Trưởng Ban

4.      PGS.TS. Nguyễn Thành ÐôUỷ viên thư ký

5.      DS. Ðỗ Quý Diệm, Ủy viên

6.      GS.TSKH. Nguyễn Văn Ðàn, Ủy viên

7.      GS.TS. Nguyễn Ðình Hối, Ủy viên

8.      GS.TSKH. Hoàng Tích Huyền, ủy viên

9.      GS. Nguyễn Ðình Hường, Ủy viên

10.   PGS.TS. Phạm Gia Khải, Ủy viên

11.   PGS. Doãn Huy Khắc, Ủy viên

12.   TS. Nguyễn Vi Ninh, Ủy viên

13.    PGS.TS. Trịnh Văn Quỳ, Ủy viên

Tổ thư ký 

1.      PGS.TS. Nguyễn Thành Ðô, Tổ trưưởng

2.      TS. Vũ Ngọc Kim, Tổ phóDS. Trần Ðức Chính, thành viên

3.      CN. Thạch Thị Hiền, thành viên

4.      ThS. Nguyễn Thị Hương, thành viên

5.      ThS. Nguyễn Thị Phương Mai, thành viên

6.      DSCKI. Cao Thị Mai Phương, thành viên

7.      DSCKI. Nguyễn Bá Tý, thành viên

 

 

BAN TỔ CHỨC BIÊN SOẠN BẢN BỔ SUNG DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM

                  1.      PGS. TS. Trịnh Văn Quỳ

                  2.     TS. Cao Minh Quang

                  3.     PGS.TS. Lê Văn Truyền

                  4.     BSCKII. Nguyễn Văn Tiệp

                  5.     GS.TSKH. Hoàng Tích Huyền

                  6.     GS.TS. Lê Đức Hinh

                  7.     GS. Đặng Hanh Phức

                  8.     PGS. Phương Đình Thu

                  9.     ThS. Cao Thị Mai Phương

 

                 Tổ thư ký 

 

                  1.     DS. Lục Thị Thu Hằng

                  2.     ThS. Nguyễn Thị Hương

                  3.     ThS. Nguyễn Thị Phương Mai

                  4.     ThS. Cao Thị Mai Phương

                  5.     CN. Hà Thị Thuý

 

Your Chat Plugin code